Directie

Directeur: Carl Deprez

Het onderwijs in SASK wordt ingericht door de VZW Karel de Goede. SASK lager behoort tot de Scholengemeenschap Sint-Trudo.

Welkom op de website van het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis, afgekort: SASK.

SASK is een vrije, gemengde katholieke school.

Het Sint-Andreaslyceum heeft een stevige traditie en een goede faam.

Wij willen zorgzaam omgaan met alle kinderen. In onze schoolwerking bieden wij dan ook een degelijke intellectuele vorming aan naast de nodige aandacht voor een goede opvoeding. Wij dagen onze kinderen uit om zichzelf te leren kennen en om het beste van zichzelf te geven.


– Kinderen die het moeilijk hebben, omkaderen wij met de grootste zorg. Zo hebben wij een dyslexieplan, bieden wij compenserende maatregelen aan voor kinderen die het moeilijk hebben voor wiskunde, geven de nodige aandacht als er andere problemen zijn. 

– In onze zorgwerking hebben we oog voor kinderen die meer uitdagingen aankunnen en/of leervoorsprong hebben. Ook die kinderen genieten onze zorg om hun een correcte leer- en leefhouding bij te brengen. 

Onze school is gekend als een milieubewuste school. Na de drie mos (milieu op school) -logo’s ontvingen wij in 2013 en 2017 de ‘Groene Vlag’, een Europese erkenning van de goede mos-werking. 

Naast de cognitieve ontplooiing besteden wij heel wat aandacht aan de sportieve ontwikkeling van onze kinderen. Niet alleen in de sportlessen maar ook met een naschools aanbod streven wij een evenwichtige mix na.

Wij zijn een vrije, katholieke school en willen via de boodschap van het evangelie waarden zoals verdraagzaamheid, samenhorigheid, respect voor elkaar mee geven.

Het Sint-Andreaslyceum wil in een open, blije en sportieve sfeer kinderen vormen die hun talenten en werkpunten onderkennen en ontwikkelen voor een maatschappij die veel uitdagingen biedt.

Carl Deprez, directeur lagere school SASK