Visie op zorg

Een positief zelfbeeld

Het uiteindelijke doel dat wij met ons opvoedingsproject beogen, bestaat erin dat onze leerlingen zichzelf als persoon aanvaarden: fier zijn over de gaven en bewust over de eigen werkpunten.

Onze school wil dan ook werk maken van het juist leren inschatten van de eigen mogelijkheden en vorderingen. Het gaat hier geenszins over vergelijken met anderen. We willen kinderen aanspreken op hun eigen talenten en hen uitdagen die zo goed mogelijk te ontwikkelen.