Visie op zorg

Wij volgen ZILL, het leerplan van onze koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen, om de eindtermen bij onze leerlingen te bereiken. Hiervoor hanteren de leerkrachten gevarieerde werkvormen.

We zien leren breed. We bieden leerlingen structuur en houvast en laten experimenteren binnen een veilige, krachtige leeromgeving.

Brede basiszorg voor alle leerlingen:

We willen iedereen motiveren om te leren en daarvoor komen we tegemoet aan de verschillende noden. We denken hierbij aan binnenklasdifferentiatie, co-teaching, cirkelen…

We doen dit door extra in te zetten op de basis of uitbreiding door verrijking aan te bieden. Daarnaast hebben we ook aandacht voor welbevinden en sociaal emotioneel leren. De zorg voor jullie kinderen dragen we als team.

co- teaching: 2 leerkrachten geven samen les

cirkelen: een vorm van klasgesprek, waarbij iedereen leert om aandachtig en respectvol te luisteren naar elkaar. Leerlingen leren spreken in een positieve taal. 

Verhoogde zorg 

Elk kind heeft recht op redelijke aanpassingen om de eindtermen te bereiken.

Naast onze brede basiszorg, zetten we voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte onze expertise in.

De leerkracht wordt hierbij ondersteund door zorgleerkrachten.

Voorbeelden van redelijke aanpassingen zijn: voorleessoftware, meer tijd om oefeningen te maken, tafelkaart, koptelefoon, prikkelarme bank, tangle, aangepast meetmateriaal…

Uitbreiding van zorg

Wanneer de verhoogde zorg onvoldoende steun biedt en er nood is aan bijkomende inzichten, gaan we samen met de ouders in overleg met het CLB om te bekijken welke externe partners ons kunnen ondersteunen.

Externe partners: leersteuncentrum, logopedist, kinesist, psycholoog, huiswerkbegeleiding, revalidatiecentrum…