Zorgteam

zorgcoördinator Ilse Pyck
Zorgleerkracht onderbouw,
aanvangsbegeleider, mos-verantwoordelijke
Martin Verbeke
Zorgleerkracht 3de graad, beleidsondersteuner Carl Deprez