Schoolraad

In de schoolraad zitten afgevaardigden van het schoolbestuur, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De raad heeft recht op informatie in verband met schoolgebonden materies. Daarnaast beschikt de schoolraad over een advies-, instemmings- en beslissingsbevoegdheid. De raad helpt het globale beleid van de school bepalen. Hij oefent zijn bevoegdheid uit zoals vermeld in het decreet betreffende medezeggenschap in het onderwijs hetgeen goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

Leden van de schoolraad:

VoorzitterAlain Declerck
Geleding van de oudersAnnelore Callebert, Shana Galle
Geleding van de lokale gemeenschap: Marianne Hollants, Martin Verbeke, Lien Morre
Geleding van het schoolbestuur: Benoit Beyaert, Luc Crappé
Geleding van het onderwijzend personeel: Karen Blondeel, Inge Ossieur, Alain Declerck
Adviseurs (directeurs): Carl Deprez, Petra Despiegelaere